ספק רשום של משרד הבטחון - 0011024210
  1. מדיניות משלוחים:

1.1 בדף ההזמנות שבעגלת הקניות על המזמין לבחור את דרך המשלוח הרצויה על ידו.

1.1.1 איסוף עצמי– מהעיר חריש (ליד פרדס חנה), ובתיאום של כ1 ימי עסקים לפחות מראש. חברת נופך משלכם רשאית לשנות את מקום האיסוף מעת לעת וללא התראה מראש בהתאם לצרכיה הלוגיסטיים ובשיקול דעתה הבלעדי.

1.1.2 משלוח עד הבית – חברת נופך משלכם תספק למזמין את המזכרות באמצעות חברת שילוח, עד מען המזמין, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אספקת ההזמנה על ידי חברת השילוח תיעשה עד 3 ימי עסקים מיום היות ההזמנה מוכנה. חברת נופך משלכם איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. בנוסף, לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ארץ ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחגי ישראל. חברת נופך משלכם אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ובהנחה שניתן יהיה לספקם אך יהיה צורך בעלויות נוספות לשם כך המזמין הוא שיישא בעלויות נוספות אלו. בחירת אופציית משלוח עד הבית , כרוכה בתשלום, כאמור באתר, ועליות אלו יתווספו למחיר המזכרות המוזמנות.

חשוב לציין כי דמי המשלוח יגבו בגין אספקת כל ההזמנה ליעד אחד ולכן כל המזכרות המוזמנות תחת הזמנה אחת יחויבו בדמי משלוח פעם אחת בהנחה ונעשים ליעד אחד. לכן, בהנחה והמזמין מעוניין להזמין מספר סוגי מזכרות לאותו יעד, יש לצרף הכל תחת הזמנה אחת.

משלוח עד הבית במתנה, יינתן למזמין ממוצרי נופך משלכם לבניה עצמית בלבד בסכום כולל העולה על 450 ₪ (לא כולל דמי המשלוח). הטבה זו אינה כוללת את מוצרי הפרימיום במיתוג אישי, חגים, עסקי או כל מוצר אשר לא מצוין מחירו באתר.

1.1.3 משלוח FIRE בבחירת אופציה זו המערכת מתעדפת את הזמנתכם ומתחייבת להכינה בתוך יום עסקים אחד מרגע אישור. ולהוציאה למשלוח מהיר. אופציה זו תקפה אך ורק לאזור חיפה והקריות ולאזור גוש דן. חברת נופך משלכם רשאית להפסיק מתן שירות זה ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה בלבד. בהנחה ואין ביכולתה של חברת נופך משלכם לעמוד בתנאי משלוח זה תינתן הודעה למזמין והוא רשאי לבטל את הזמנתו או לחילופין להמיר את המשלוח במשלוח עד הבית ולקבל את ההפרש.

בהנחה והוזמנו גם מדבקות  – משלוח FIRE אינו מתייחס לזמן הפקת המדבקות אשר בכל מקרה עומד על כ 3 ימי עסקים ומכאן שכפוף גם הוא לזמן הפקת מדבקות ורק לאחר קבלת המדבקות תחל הספירה.

1.2 תקנון חברת השילוח, אשר באמצעותה יבוצע המשלוח, יחול על כל משלוח של המזכרות באמצעות האתר, ויחייב את המזמין.

1.3 חברת נופך משלכם שומרת לעצמה את האפשרות לדרוש את תעודת זהותו של המזמין ו/או את מספר אישור ההזמנה כפי שנמצאים במערכת ההזמנות של חברת נופך משלכם, כתנאי למסירת ההזמנה לידי המזמין.

  1. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים:

2.1 המזמין רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – (להלן: חוק הגנת הצרכן) ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

2.2 על מנת לבטל הזמנה יש ליצור קשר במייל, כפי שנמצא באתר נופך משלכם, בו יפורט מספר ההזמנה, המזכרות שברצון המזמין לבטל, מועד הזמנת המוצרים וסיבת הביטול. בהנחה והמשלוח יצא לדרכו והגיע למזמין , נציג מטעם חברת נופך משלכם ייצור קשר עם המזמין עד 48 שעות ממועד קבלת הבקשה לביטול וימסור לידיו את הכתובת למשלוח הפריטים חזרה.

2.3 ביטול הזמנה ו/או החזרת מוצרים יעשו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 והתקנות מכוחו, כפי שיעודכנו מעת לעת.

2.4 בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהמזמין יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למען שינתן לו ועל חשבונו. במצב בו המוצר נפתח ו/או נעשה בו שימוש כלשהו לא ניתן להחזירו או לקבל בגינו זיכוי למעט במצב בו היה המוצר פגום או מקולקל. נופך משלכם תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצרים שהוחזרו.

2.5 לעניין פגם שנפל במוצר, במידה והמזמין לא הודיע על פגם כלשהו שנפל במוצר שסופק על ידי חברת נופך משלכם בתוך 48 שעות מרגע קבלת ההזמנה לידו, לא תהא כל טענה מצידו כנגד חברת נופך משלכם או מי מטעמה לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

2.6 לעניין סעיף 2.4 יחשב רגע קבלת ההזמנה לידו כזמן שצוין במסמכי חברת השליחויות שהמשלוח התקבל אצל המזמין.

2.7 הזיכוי הכספי יתבצע רק לאחר שקוימו התנאים שבסעיף 2 לעיל ורק לאחר החזרת ההזמנה לחברה בפועל.

2.8 המזמין יזוכה במחיר ששילם עבור המזכרות שהוחזרו, לא כולל דמי המשלוח, גם במצב בו המשלוח ניתן במתנה, במקרה שכזה, דמי המשלוח עומדים על 45 ש”ח. הזיכוי יבוצע באמצעות כרטיס האשראי אשר באמצעותו שולמה ההזמנה/ העברה בנקאית, בהתאם למדיניות ומועדי חברת האשראי ועל פי שיקול דעתה של חברת נופך משלכם.

2.9 חברת נופך משלכם תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 4% (ארבעה אחוזים) ממחיר העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבין השניים, וכן לקזז מסכום ההחזר כל סכום אשר שולם על ידי החברה בגין סליקת כרטיס האשראי. במקרה של פגם במזכרות לא יחויב המזמין בדמי ביטול.

2.10 לא ניתן לבטל מוצרים אשר יוצרו בעבודת יד או בהתאמה מלאה לצרכי המזמין. כגון מוצרים בהדפסה אישית, חבקים מותאמים, מדבקות אישיות וכו.

2.11 בהנחה והוזמנו גם מדבקות, והמדבקות כבר הופקו בבית הדפוס, לא ניתן לבטלן, להחזירן או לקבל זיכוי כספי בגינן.

2.12 לא תתקבל טענה בגין טעות דפוס או טעות באיות השמות, או תקלה שנבעה מהמלל שהועבר על ידי המזמין. חברת נופך משלכם אינה מבצעת הגהה למלל המועבר לצורך הפקת מדבקות/הפקות דפוס שונות ולכן כל העברת מלל/מסר/עיצוב/לוגו מאת הלקוח לצורך הפקת המדבקות/הפקת דפוס הינן באחריותו של המזמין.

2.13 האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.