"יותר ממה שהנתינה באה בעקבות האהבה, האהבה באה בעקבות הנתינה"

(הרב אליהו דסלר)