"יותר ממה שהנתינה באה בעקבות האהבה, האהבה באה בעקבות הנתינה"

(הרב אליהו דסלר)

b1 דף הביתb2 דף הביתb3 דף הביתb4 דף הביתb5 דף הבית